PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba - naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na našu trgovinu.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@zlatnaribica.online

 

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Kako bismo zaštitili osobe (posjetitelje) te imovinu u trgovini. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;

Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice postupanje na zahtjev javne vlasti).

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

Obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vašeg korištenja korisničkog računa, (3) o Vašim on-line kupovinama na stranicama zlatnaribica.online, tj. sljedeće osobne podatke:

Vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol; prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);

Vaše kontakt podatke: kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, E-adresa;

Dodatne podatke nužne za potrebe izvršenje transakcija: Način plaćanja, broj bankovne kartice i peypal računa;

Podatke proizašle iz našeg poslovnog odnosa: Datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;

 

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka -Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.